6. - 9. třída

6. - 9. třída

Názvy a stručný obsah témat

Všechna témata jsou na 2 vyučovací hodiny.


1. Media

6. třída

Nejoblíbenější pořady a počítačové hry dospívajících – co s nimi dělají? Jak získat vládu nad televizí a počítačem? Jaká jsou rizika internetu, Facebooku? Jak se chránit před kyberšikanou?

Více informací

2. Slovo je mocné

6. třída

Kdy mají slova moc? Lži, pomluvy a vulgarismy. Jak se bránit? Modelové situace.

Více informací

3. Co to znamená být "in"?

7. třída

Je vzhled důležitý? Kdy ano a kdy ne? Jaké místo má vzhled v partnerských vztazích oproti jiným vlastnostem? Jak přijímáme vzhledové nedostatky u sebe a druhých? Jaký pohled na lidské tělo přinášejí časopisy pro mladé? Lze pracovat na svém charakteru stejně jako na image? Jak?

Více informací

4. Rodina a dnešní společnost

8. třída

Štěstí rodiny – na čem stojí? Tlaky dnešní společnosti na rodinu. Rozvod – jakou v tom hrají roli děti? Jak se s rozvodem vyrovnat? Rozdíly rozvod / rozchod rodičů z pohledu dětí.

Více informací

5. Peníze a jejich vliv na člověka

7. třída

Jaký je význam peněz v různých oblastech života? Mohou peníze změnit život člověka? Jak? Prostřednictvím her a diskusí se zamyslíme nad svým postojem k penězům. Konkrétní příběhy dětí z Ugandy nám ukážou obrovský rozdíl v životní úrovni ve srovnání s naší zemí.

Více informací

6. Kouření

8. třída

Co se děje během kouření v našem těle? Jaké jsou důsledky? Co nám výrobci tabáku zamlčují? Tabák, marihuana, vodní dýmka. Jak se naučit říkat: Ne!

Více informací

7. Já a svět kolem mě

8. třída

Dospívání je období změn, otázek, hledání a konfliktů. Jaké jsou typické situace, při kterých často dochází ke konfliktům s rodiči? Existuje řešení? Jak konfliktům předejít? Důležité otázky spojené s hledáním vlastní identity.

Více informací

8. Přátelství

9. třída

Na čem stojí opravdové přátelství? Jak ho můžeme podporovat a rozvíjet? Řešení praktických situací, v nichž se názory a životní cesty přátel začnou rozcházet.

Více informací

9. Alkohol a poruchy příjmu potravy

7. třída

Alkohol a dospívající. Rozdíly - rizikové pití, opilost a alkoholismus. Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování - kde je jejich kořen? Jak se vyhnout těmto problémům?

Více informací

10. Láska a vztahy

9. třída

Jaký je rozdíl mezi zamilovaností a láskou? Co očekáváte od vztahu? Jak vnímají zamilovanost kluci a jak holky? Intimita – jak daleko můžeme zajít? Jak poznat zdravý vztah?

Více informací

11. Předsudky

8. třída

Co je předsudek? V čem se lišíme? Vůči kterým skupinám jsou v naší společnosti nejčastěji předsudky? Co s nimi? Rasismus. Romská problematika.

Více informací

12. Stáří

9. třída

Kdy nastává stáří? Mají senioři nějakou hodnotu pro společnost? Zaslouží si naši úctu? Jaké řeší problémy a jak jim může jejich okolí pomoci? Nevyléčitelná nemoc v rodině – hospice. Eutanázie - úskalí. Úmrtí v rodině – jak se s tím vyrovnat?

Více informací