Pro děti

Pro děti

• Ve chvíli, kdy dítě nastoupí do školy, je zavaleno množstvím informací, požadavků a názorů.
• Je to věk velkých změn a objevů.
• Klub Zlatokopové umožňuje dětem poznávat knihu knih – Bibli, která neodmyslitelně patří k základním pilířům historie naší země.
• Písničky, soutěže, hry, vyprávění a tvoření dávají dětem prostor rozvíjet svou fantazii a schopnosti a při tom vnímat, že jsem přijímán takový jaký jsem bez ohledu na to, zda jsem první či poslední.