6. - 9. třída

6. - 9. třída

5. Peníze a jejich vliv na člověka

7. třída

Východiska a cíle: Peníze jsou nepostradatelnou součástí našeho života. Společenský tlak na bohatství a peníze však u mladé generace způsobuje, že se z ní vytrácejí hodnoty, které jsou pro smysluplný lidský život zásadní - vděčnost, solidarita a štědrost rozhodně nejsou ctnostmi většiny dospívajících. Prostřednictvím her vede program žáky k zamyšlení nad vlastním hodnotovým žebříčkem a hledání pravého významu peněz, povzbuzuje k vděčnosti za naši životní úroveň v kontrastu s životními příběhy dětí z Ugandy. Inspiruje děti ke konkrétním formám pomoci potřebným.


Zpět