6. - 9. třída

6. - 9. třída

11. Předsudky

8. třída

Východiska a cíle: Patologické jevy jako např. šikana mají často kořen ve vzájemném nepřijetí naší rozdílnosti a v předsudcích. Během programu chceme odhalit kořen předsudků a hovořit o skupinách, u nichž se předsudky typicky vyskytují (předsudky vůči vzhledově nedostatečným, vůči postiženým, náboženské a rasové předsudky). Velká část hodiny je věnována u nás nejpalčivější problematice – předsudkům vůči Rómům. Cílem hodiny je naučit se odlišovat předsudek a úsudek, nedělat unáhlené závěry a povzbudit žáky k toleranci.


Zpět