Ceník

Ceník

Finanční zatížení školy


Díky tomu, že práce lektorky je financována především Nadací Mezinárodní potřeby - program Zdravá mládež
a z darů členů Církve bratrské v Hradci Králové nabízíme školám program Etických dílen bez nároku na honorář - případný příspěvek na cestovné je však vítán.