6. - 9. třída

6. - 9. třída

10. Láska a vztahy

9. třída

Východiska a cíle: Populismus v oblasti sexuálního chování a partnerských vztahů často vede dospívající k nesprávnému a rizikovému jednání. Program chce vnímání partnerského vztahu posunout z převážně fyzické roviny k hlubším souvislostem. Diskutujeme o lásce, vzájemném poznávání, dvanácti fázích intimity, zodpovědném sexuálním chování a významu zdrženlivosti.


Zpět