6. - 9. třída

6. - 9. třída

7. Já a svět kolem mě

8. třída

Východiska a cíle:Dospívání je zásadní životní etapou, ve které „náctiletý“ prochází mnohými biologickými a psychosociálními změnami - rodí se nová osobnost. Toto přechodné období je provázeno různými vztahovými konflikty, zvláště pak generačními. Poměrně často chybí dospívajícím v jejich okolí tolik potřebná opora, ujištění a povzbuzení. Program chce dětem několik takových opěrných bodů nabídnout.


Zpět