6. - 9. třída

6. - 9. třída

9. Alkohol a poruchy příjmu potravy

7. třída

Východiska a cíle: Alkohol je nejtolerovanější drogou u nás, proto i mnozí „náctiletí“ mají k alkoholu pozitivní vztah a začínají s pitím velmi brzy. Program ukazuje na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Příčinou experimentování s alkoholem bývá nesnadný proces proměny identity dospívajících. Nezdravé sebevědomí bývá také příčinou dalších forem patologického chování, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo sebepoškozování. Cílem programu je diskutovat o těchto problémech a motivovat žáky k sebepřijetí a rozhodnutí nezneužívat své tělo k „řešení“ otázek a problémů dospívání.


Zpět