1. - 5. třída

1. - 5. třída

Názvy a stručný obsah témat

Všechna témata jsou na 2 vyučovací hodiny.


1. Nebezpečné situace

1. - 2. třída

Pomocí loutky opičky a hry „Co bys dělal, kdyby…“ se děti naučí, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Vyrobí si plakátek a zahrají si na telefonování na krizová telefonní čísla.

Více informací

2. Kamarádství

2. - 3. třída

Děti provází programem loutka opička, se kterou si děti povídají o kamarádství a hrají si, jak správně reagovat na opiččino ošklivé chování. Společné hry mají děti povzbudit k vzájemným pozitivním vztahům.

Více informací

3. Kamarádství

4. třída

Jak má vypadat dobrý kamarád? Tři rady, jak se stát dobrým kamarádem. Hra na „outsidera“ pro starší děti. Výroba dárku pro kamaráda.

Více informací

4. Vztahy se sourozenci

3. třída

Vzájemné hádky. Urážky a posmívání. Provokování a zlobení. Neochota ustoupit. Jak na to?

Více informací

5. Vztahy s rodiči

5. třída

Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči?

Více informací

6. Starosti se školou

4. třída

Problémy s učením, s učiteli, se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit? Rozdíl „spolupráce“ a „spolu prát se“.

Více informací

7. Já a můj vzhled?

4. třída

Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout.

Více informací

8. Peníze a jak s nimi zacházet?

5. třída

Jaký máme vztah penězům a dalším hodnotám? Jak správně rozdělovat své peníze? Lze pomáhat i potřebným?

Více informací

9. Počítač a televize

4. třída

Je to, co vidíme a slyšíme v televizi nebo na internetu, vždycky pravda? Jak na nás působí počítačové hry, internet, Facebook? Jak se chránit? Rizika některých televizních žánrů. Bulvární časopisy – co to je a jak s nimi nakládat?

Více informací

Tajemství husích stop

3. - 5. třída

dostupné přes metodický portál MŠMT RVP

Více informací

O Bibli bez nudy

3. - 5. třída

dostupné přes metodický portál MŠMT RVP

Více informací