6. - 9. třída

6. - 9. třída

3. Co to znamená být "in"?

7. třída

Východiska a cíle: Společenský a mediální tlak na fyzický vzhled je stále silnější, což u mnoha dospívajících vede k nejrůznějším formám patologického jednání (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, ponižování, šikana). Program má pomoci k uvědomění si klíčových hodnot pro život a povzbudit k aktivnímu rozvoji charakteru.


Zpět