6. - 9. třída

6. - 9. třída

12. Stáří

9. třída

Východiska a cíle: Naše populace stárne a brzy budou mladí lidé obklopeni většinou starších lidí, přičemž společné soužití je už nyní často velmi problematické. Program má pomoci k pochopení stáří jako přirozené součásti života a najít směr pro společné soužití generací. Citlivě otevřeme také tabuizované a opomíjené téma nevyléčitelných onemocnění v rodině a smrti, se kterým se žáci nemají možnost prakticky nikde „nanečisto“ setkat a připravit se tak na nevyhnutelné životní situace.


Zpět