6. - 9. třída

6. - 9. třída

6. Kouření

8. třída

Východiska a cíle: 90% dospělých kuřáků začalo s kouřením v dětství – teď je tedy klíčové období, kdy je důležité dětem nabídnout dostatek informací o kouření – fyziologické účinky kouření, důsledky kouření, marketingové působení tabákových výrobců na děti… Cílem programu je pomoci dětem udělat vědomé rozhodnutí nekouřit a odolat tlaku svých vrstevníků. Zároveň chceme povzbudit děti k vytvoření vlastní identity na základě pozitivního sebehodnocení.


Zpět