6. - 9. třída

6. - 9. třída

8. Přátelství

9. třída

Východiska a cíle: Přátelské vztahy v období dospívání hrají ve srovnání s dětstvím mnohem významnější roli. Zároveň s proměnou identity mladého člověka dochází i k častějším konfliktům mezi přáteli, dospívající bývají ve vztazích často dezorientováni či dokonce změní okruh svých přátel. Program má posílit vnímání důležitosti trvalého přátelství a hodnot, na kterých přátelství stojí. Praktické modelové situace mají povzbudit ke správným rozhodnutím v situacích, v nichž se jednání a životní cesty přátel začnou rozcházet.


Zpět