Dorost a Mladesh

Dorost a Mladesh

Dospívající dnes žijí v době, kdy úspěch, image a výkon hrají hlavní roli.

To co se odehrává uvnitř rodícího se dospěláka často zůstává na okraji .

Věk mezi 11ti – 19 ti je obdobím velkých změn. Mladý člověk se učí rozhodovat, utváří si svůj vlastní názor a řeší i životně důležité otázky:


Mám vůbec nějakou cenu?

Jsem důležitý?

Kam vůbec směřuji?


V těchto klubech úspěch, výkon a image nehrají hlavní roli, tu hraje každý, kdo přijde mezi nás.


Tvůj život je důležitý a má smysl!