6. - 9. třída

6. - 9. třída

4. Rodina a dnešní společnost

8. třída

Východiska a cíle: Přestože je rodina pro zdravý rozvoj dětí nejdůležitější, rodinné vztahy jsou často narušené a komunikace mezi jednotlivými členy rodiny je na chatrné úrovni. V první části programu se s žáky zamýšlíme nad tím, co je důležité pro fungující rodinu, a v druhé části diskutujeme o rozvodu (důvodech), roli dětí v rozpadající se rodině a způsobech, jak se děti mohou s problémem rozvodu vyrovnat.


Zpět