Preventivní programy
Preventivní programy

Výzva doby

„ K čemu je vzdělání bez mravnosti? „Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, víc upadá než prospívá.“
J.A. Komenský – Velká didaktika


• Dnešní mladá generace se od předchozích generací odlišuje – důležité jsou image, informace, peníze, kariéra…
• Mladí naprosto samozřejmě počítají s virtuální realitou a elektronickým světem, dovedou otevřeně diskutovat a mluvit o věcech, které byly dříve tabu (politika, sex, osobní problémy).
• Základní duševní potřeby ve věku dospívání jsou však neměnné – potřeba přijetí okolím, povzbuzení, pomoc a vedení v hledání vlastního místa ve společnosti.
• Hodnoty, jež se dnes ve společnosti dostaly do popředí (prostřednictvím bulvárních časopisů, televizního kýče a internetu) však dobré nasměrování nenabízí.

O co v Etických dílnách jde?

• Cílem Etických dílen je pomoci školám ve výuce etických principů formováním pohledu dětí na důležité životní hodnoty a jejich vedením k prosociálnímu chování.
• V rámci vyučování probíhají tvořivé besedy – „dílny“, které žákům přibližují elementární etické zásady a jejich prameny v tisícileté židovsko-křesťanské evropské kultuře a v duchu J. A. Komenského kultivují mravní profil dětí a dospívajících od přirozeného egocentrismu k uvědomělému altruismu, aby znalosti a dovednosti nabyté ve škole neužívali sobecky pouze k vlastnímu prospěchu, ale ke společnému dobru.
• Program je určený pro žáky 1. - 5. třídy (Kompásek) a pro žáky 6. - 9. třídy či studenty 1. - 4. ročníku osmiletých gymnázií (Etické dílny).