1. - 5. třída

1. - 5. třída

8. Peníze a jak s nimi zacházet?

5. třída

Východiska a cíle:V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi, jsou inspirovány k vděčnosti a rozumnému rozdělování peněz.


Zpět