1. - 5. třída

1. - 5. třída

Tajemství husích stop

3. - 5. třída

V 1-2 vyučovacích hodinách se žáci zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.


J. A. Komenský odkázal českému národu lásku k pravdě, již považoval za nejvyšší hodnotu, kterou Čechům předal Jan Hus. Také T. G. Masaryk navazoval na Husovy ideje a proto nad Pražským hradem vlaje Husovo heslo „Pravda vítězí“.


Zpět