1. - 5. třída

1. - 5. třída

4. Vztahy se sourozenci

3. třída

Východiska a cíle:Děti uvádí jako jeden z nejčastějších problémů konflikty se sourozenci – učit se řešit konflikty na sourozeneckých sporech je vysloveně pozitivní sociální jev, ale přesto jde o oblast, která je pro děti těžká. Cílem programu je otevřít jednotlivé druhy sporů a povzbudit děti k pozitivním reakcím. Principy lze použít i v kamarádských sporech, proto je užitečný i pro jedináčky.


Zpět