1. - 5. třída

1. - 5. třída

5. Vztahy s rodiči

5. třída

Východiska a cíle:Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme o sporech s rodiči a důležitém principu, který se v dnešní době nachází v krizi, tj. úctě k rodičům. Děti jsou povzbuzovány jak k respektu, tak ke komunikaci citů, když prožívají určité odmítnutí.


Zpět