1. - 5. třída

1. - 5. třída

6. Starosti se školou

4. třída

Východiska a cíle:Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům – s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Cílem programu je otevřít jednotlivé oblasti, povídat si o nich a hledat pozitivní přístup a řešení.


Zpět