1. - 5. třída

1. - 5. třída

2. Kamarádství

2. - 3. třída

Východiska a cíle: Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se mají děti z 1.- 2. třídy naučit pozitivním reakcím. Děti by si měly uvědomit, že kamarádi jsou důležitější než počítač.


Zpět