1. - 5. třída

1. - 5. třída

1. Nebezpečné situace

1. - 2. třída

Východiska a cíle: Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Program má děti hravou formou seznámit s různými riziky a naučit je v daných situacích správně reagovat. Na samostatně vyrobeném plakátku si děti odnesou poznatky i do svých domovů k další případné diskusi s rodiči.


Zpět